Sa mga netizens: “Think before you click and post responsibly”- Idol Brigada Elmer Catulpos

ANIA na kita karon sa highly technical age asa halos nagtuyok na sa internet ang kadaghanan sa mga ginahimo sa mga tawo, ug siyempre halos usab tanan updated na sa social media.Anaa ang Twitter, Instagram ug Facebook nga nahimong kabahin na sa inadlaw adlaw nga kinabuhi sa matag usa kanato.

Gani tungod usab sa social media, halos tanang aspeto sa kinabuhi ang mayagyag tungod na usab sa mga posts, nga ang uban may sagul nga pagpaka-aron-ingnon, apan may uban usab nga gihimong outlet kini alang sa gibati, panginabuhian, pakigrelasyon ug pagpadayag sa opinyon o panglantaw sa sosyodad.

Sumala ni Idol Brigada Elmer Catulpos, may kaayohan ug may dautan nga dala ang social media, ug anaa kana kanato kung unsay atong pilion, mao nga tambag niini, hunahunaon pag-ayo ang mga gina-post sa social media, o bisan sa pag-click sa mge emotions sa gi-post ug gi-share kinahanglang mahimong responsable kita.

Dili usab gusto sa Ama ng Brigada nga maabuso ang paggamit sa social media tungod sa kaulahian, sa matag usa kanato ang sumbalik niini tungod sama sa usa ka lugar, ang katawhan ang modesisyon kinsa ang ilang himuong lider, ang tawo nga makadala kanila sa kaayohan nga tinud-anay ug dili pagpaka-aron-ingnon lamang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *