Vaping – hindi isang accessory o necessity

Hinikayat ng Department of Education ang mga kabataang Pilipino na huwag ituring ang vape bilang necessity o isang accessory.

Binigyang-diin ng ahensya na ang vape trend ay nagtataglay ng pangunahing banta sa kapakanan ngmga kabataan subalit mas maraming users ang hindi aware sa mga panganib na nasa likod nito.

Batay sa survey noong 2019, sinabi ng Global Youth Tobacco Survey na isa sa pitong estudyante na edad 13-15 taong gulang ay gumagamit na ng e-cigarettes.

Sinabi ng ahensya na ang pagkakaroon ng exposures, lalo na sa social media ay madaling makapaghikayat sa mga kabataan na subukan ang vaping.

Nilinaw naman nito na ang vaping ay hindi ‘necessity’ o ‘accessory’ at hindi mas ligtas kaysa sa paninigarilyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *