Miyembro ng Women Association ng Barangays Sta. Rosa at Sta. Lucia sa Itbayat, Batanes, sumailalim sa pagsasanay

Sumailalim sa pagsasanay ang dalawampung indibidwa sa Fish Bottling sa PFO Satellite Office sa San Rafael, Itbayat Batanes.

Miyembro ang mga ito ng Women Association ng Barangays Sta. Rosa at Sta. Lucia. Tinuruan ang mga kalahok sa tamang paghahanda ng mga isdang gagamitin ,packaging at labeling.

Itinuro din sa kanila ang Good Manufacturing Practices and Sanitation Standard Operations Procedures na napakahalaga upang matiyak ang kalinisan ng mga produktong kanilang ginagawa.