Kadiwa ng pangulo, ginbuksan sa antique

30 ka mga exhibitors ang nagpakigbahin sa apat ka adlaw nga  “Kadiwa ng Pangulo” trade fair nga nahamtang sa San Jose de Buenavista bilang kabahin man kang pagselebrar kang Independence Day.

Suno kay James Earl Ogatis, Department of Agriculture Western Visayas head of the Regional Agri-Fishery Information Section (RAFIS),katuyoan kang dyang aktibidad ang makahimo kang koneksyon para sa mga produkto kang mga mangunguma, kooperatiba kag micro, small and medium enterprises (MSMEs) pareho nalang kang monggo,Sandiya,mangga kag sibuyas.

Dugang na pa,naabisohan kang ahensya ang mga mangunguma antis ang pag-umpisa kang El Niño nga magtanum kang mga binhi nga makasustinir sa tig-irinit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *