DA-ACPC Bicol, piglinaw an programang pautang para sa sektor kan mga paraoma asin parasira sa rehiyon

LEGAZPI CITY – Piglinaw kan Department of Agriculture – Agricultural Credit Policy Council (DA-ACPC) Bicol an programang pautang para sa sektor kan mga paraoma asin parasira sa rehiyon.

Segun kay focal person kan nasambit na ahensya na si Michael Jordan Roquid, bukas subuot an nasambit na programang pautang para sa mga lokal na paraoma asin parasira sa bilog na Kabikolan.

Sa nasambit na programa, pwedesir makautang an mga saraday na mga paraoma asin parasira, youth sector na mawot maglaog sa agribusiness, mga kababaihan na mga paraoma, asin mga micro small enterprises na mawot na maglaog sa sektor nin pag-ooma asin pagsira sa rehiyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *