Sss-antique, ginpanaugan kang notice of violation ang mga establisyemento nga wara nagabayad kang kontribusyon kang andang mga empleyado

Personal nga gin-adtunan kang Social Security System-Antique ang anum ka mga establisyemento nga wara nagabayad kang mga kontribusyon kamg andang empleyado sa banwa kang Belison kadya nga adlaw kang Miyerkules, Hunyo 5.

Pinaagi sa Run After Contribution Evaders (RACE) ginapadumdom sa mga business owner nga asikasuhon ang andang katungdanan sa andang mga empleyado sa sulod kang 15 diyas, dya man matapos kang pagpanaog kang ahensya kang demand letter.

Suno kay Atty. Bernardo Dofitas, nangin positibo man ang soft-hand approach kang ahensya bangud rugyan gid lang sa 40% ang kabilugan nga mga delikwente sa probinsya.

Matandaan, ika-8 ron dya nga hugnat sa pagpatigayon kang RACE sa probinsya kamg Antique humalin kang Enero 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *