Kanin na gawa sa karne, nilikha ng mga scientists

Gusto mo bang bawasan ang iyong rice para makapag start na mag-diet? Pwes, ito na siguro ang solusyon para sabihing.. “Kanin pa lang, ulam na!”

Nakapaglikha kasi ang mga scientists mula sa Yonseu University ng cultured beef rice, na may lamang rice grains, animal muscle at fat cells.

Ayon sa pag-aaral, mas mataas ng 8% ang protein ng nasabing cultured beef rice at mas mataas ang fat ng 7% kumpara sa regular rice.

Dagdag pa ng mga scientists, ang cultured beef rice ay maaaring makabawas sa carbon footprint sa mas murang presyo kapag na-komersyal na.

Nakapag less rice ka na, nakatulong ka pa kay mother earth!

###

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *