Assessment and monitoring kang nutrition program sa sibalom, ginpasangkad

Mas ginpabaskug pa ang assessment kang mga nutrition program sa munisipalidad kang sibalom pinaagi sa pagpanagtag kang wooden height kag length boards sa 76 ka mga kabaranggayan sa banwa.

Dya nga mga wooden height kag length boards sa mga kabaranggayan ang magabulig sa pagsukol kang kalabugun kag kataasun kang kabataan nga naga-edad lima ka tuig panaog.

Tuyo kadya nga mapabaskug ang insakto nga pag-monitor kag pag-evaluate kang mga nutrition program kung sa diin, dya man ang sabat sa ginarekomendar kang World Health Organization (WHO) kag National Nutrition Council (NNC) angut sa paggamit kang wooden height board sa operation timbang (OPT).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *