Korte sa Japan pinayagang gumamit ng parehas na apelyido ang isang same sex couple

Pinayagan ng family court sa Japan ang isang same sex couple na gumamit ng iisang apelyido.

Ang desisyon ng hukom ay kaugnay sa inihaing surname change sa korte ni alyas  Akikazu Takami noong Nobyembre 2023.

Ayon kay Presiding Judge Yukio Suzuki, ang nasabing mag-asawa ay nagpapalaki ng foster child at ang kanilang buhay ay halos pareho sa mga heterosexual marriages.

Binanggit din ni Judge Suzuki na ilang banyagang bansa ay kinikilala na ang same-sex marriage.

Mababatid na hindi legal na kinikilala sa Japan ang same-sex marriage o civil union.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *