Isang kilusan, tutol sa public hearing sa Eco-tourism project sa Palawan

Nanawagan ang isang kilusan sa Palawan ng agarang Pagpapahinto sa Eco-Tourism Project ng San Miguel Corporation sa lupaing ninuno sa Balabac, Palawan.

Sa kanilang press statement noong Miyerkoles, ang SAMBILOG – Balik Bugsuk Movement (SAMBILOG-BBM) ay mariing tumututol at humihiling ng agarang pagpapahinto ng gaganaping Public Hearing para sa panukalang 5,568-ektaryang eco-tourism project ng San Miguel Corporation/Bricktree Properties, Inc. sa lupaing ninuno sa mga barangay ng Busguk at Sebaring, Isla ng Bugsuk, Munisipyo ng Balabac, Palawan.

Nanawagan din sila sa DAR Secretary Conrado M. Estrella III at sa mga kinauukulan na itigil ang proyekto ng San Miguel Corporation at Bricktree Properties sa kanilang ancestral domain.

Hinihiling nila ang pagkilala sa kanilang karapatang pantao at karapatan sa pamamahala sa kanilang lupaing ninuno, kasama ang mga tradisyunal na magsasaka at mangingisda na inagawan ng lupa noong 1974.

Ang kanilang layunin ay ibalik ang 10,821 ektaryang lupang inagaw noong 1974, ipatupad ang CARPER, at huwag kanselahin ang repormang agraryo sa Bugsuk at Marihangin Islands.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *