Empleyado sa France, inireklamo ang kumpanyang nagpapasahod sa kanya kahit wala siyang ginagawa

Inireklamo ni Laurence Van Wassenhove ang kumpanyang pinapasukan niya dahil umano sa pagkakaroon ng diskriminasyon.

Hindi kasi niya nagustuhan ang pagtrato ng kumpanyang pinapsuweldo at kumpleto ang benifits ngunit wala namang ipinapagawa sa kanya.

Mula nang ipanganak si Wassenhove taglay na niya ang sakit na hemiplegic. Kung saan nakakaranas siya ng partial paralysis sa mukha at maging sa kanyang paa at kamay.

Ayon sa kanya, “I am a disabled worker, not a sick person.”  

Alam ng kumpanyang pinasukan niya ang kondisyon na meron si Wassenhove, kaya binigyan ito ng trabaho na alam nilang angkop sa kung anong kayang gawin nito.

Noong May 30, 2000, na-acquire ng Orange PLC ng London ang France Telecom at pagsapit ng 2002 nag-request ito na ilipat siya sa ibang region ng France.

Inaprubahan naman ito ng kumpanya, ngunit kinumpirma ng isang occupational medicine report na ang posisyon ni Laurence ay hindi niya kayang gampanan.

Simula noong 2024, hindi na siya binigyan ng kumpanya ng anumang tasks, at hindi na rin siya pinaa-attend sa anumang meeting, at wala ring professional emails pero patuloy siya nitong pinapasahod.

Dahil doon, inireklamo na ni Wassenhove ang treatment sa kanya ng kumpanya. (BRIGADA NEWS INTERN-CHA ARMADA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *