Pira nga baybayon ha region 8, nagpapabilin nga positibo ha Red Tide

Nagpapabilin nga positibo ha Paralytic Shellfish Poison an Seawater samples nga ginkolekta ha SAN PEDRO BAY…