Napatay sa engkwentro sa Magallon, imbolbado sa 2023 nga pag-patay

Gina-tudlo nga si Marlon Catasio ang upod nanday Reynaldo Catasio, Jesus Molena, Rolando Juanites kag Carmilito…