Populasyon sa Northern Mindanao miabot na sa 5 million!

Miabot na sa 5,022,768 ang kinatibuk-an nga populasyon sa Northern Mindanao, basi sa 2020 Census sa Population ug Housing sa Philippine Statistics Authority.

Sa maong ihap, 5,007,798 niini ang household population, ug 14,970 ang institutional population as of May 1, 2020.

Anaa sab sa ika-siyam nga rank ang rehiyon kung hisgutan ang pinakadako nga household population.

Gikan sa 4.5 nga average household size sa 2015, anaa na kini karon sa 4.2 nga average household size. -END-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *