Close
US sa China: Bully

US sa China: Bully

"Bully"

Ito ang tinawag ng Estados Unidos sa China.

Ayon sa...