Close

Time to quit: Mga paraan panu ihihinto ang paninigarilyo

Sponsor ads


Mahirap itigil and paninigarilyo lalo na kung nakasanayan mo na ito.

Pero kaya namang maihinto ang paninigarilyo bagama’t may kahirapan.

Maaaring mangailangan ng ilang ulit na pagsubok sa paghinto bago maging matagumpay sa balak. Ang mga sumusunod ay ilang mga hakbang upang maihinto ang bisyong ito:

• Ihanda ang sarili. Alamin ang mga dahilan kung bakit nais tumigil.
• Pagpasyahan at planuhin nang mabuti.
• Magtakda ng petsa kung kailan talaga titigil.
• Umiwas sa tukso. Pansamantalang lumayo muna sa mga kaibigang naninigarilyo rin o kaya ay ipaalam sa kanila ang plano mong huminto na. Itabi ang lahat ng sigarilyo at ashtray sa bahay at opisina. Huwag maglalagay ng sigarilyo sa bulsa.
• Asahan ang pagdating ng tinatawag na withdrawal symptoms. Ito ay isang kondisyon kung saan ang buong katawan ay nakararanas ng masamang pakiramdam at pagkabalisa dala ng biglang pagtigil sa bisyong nakasanayan na. Ang withdrawal symptoms ay mararanasan sa umpisa ngunit ito ay isang senyales na ang katawan ay nag-uumpisa nang humilom.
• Humingi ng suporta mula sa mga kamag-anak, kabiyak at kaibigan.
• Maging abala sa mga iba-ibang gawain. Magkaroon ng mga dagdag na libangan tulad ng sports at pagsasayaw.
• Kunin nang paisa-isang araw ang pagtigil sa paninigarilyo hanggang sa unti-unting makasanayan na hindi ka na gumagamit nito.
• Huwag agad masiraan ng loob kung sa simula ay hindi magtagumpay. Kailangan ang matinding determinasyon para subukan muling huminto. Mag-pursige.
• Imbis na sigarilyo ang ilagay sa bibig, mag nicotine gum ka na lang. Magtanong sa duktor o sa botika tungkol sa tamang paggamit ng Nicotine gum.


Credit@Dr Willie Ong