Close

Mga pamamaraan upang makaiwas sa ubo

Sponsor ads


Ang ubo ay maaring dumapo kahit kanino. Upang makaiwas, kailangang pahalagahan ang kalinisan at kalusugan. Magpabakuna rin para makaiwas sa malulubhang sanhi ng ubo.

Umiwas sa mga taong inuubo. Kung hindi makaka-iwas ay takpan ng panyo o face mask ang ilong at bibig.

Tumigil o umiwas sa paninigarilyo.Uminom ng maraming tubig para numipis ang plema at mailabas ang mga mikrobyo sa katawanUgaliing maghugas ng kamay lalo na kung uso ang ubo at trangkaso.

Magpabakuna laban sa trangkaso at pulmonya. Mag-ehersisyo araw-araw para tumibay ang resistensya. Kumonsulta sa inyong doktor kung patuloy ang inyong ubo upang mabigyan kayo ng tamang lunas sa inyong sakit.

Ugaliin ang healty lifestyle upang makaiwas sa sakit, samahan mo pa ng Guard C Calcium ascorbate araw-araw.