Close

Clogged/plugged ducts at mastitis, alamin

Sponsor ads


Ang mastitis ay isang uri ng impeksyon sa suso na nag-uugat sa baradong daluyan ng gatas (clogged milk ducts).


Maaaring magkaroon ng impeksyon kapag napasukan ng bacteria ang suso ng nanay mula sa bibig ni baby.

Isa sa pangunahing sanhi ng pagbabara ng daluyan ng gatas ay ang maagang paggamit ng pump. Inirerekomenda ang paggamit ng pump anim na linggo (6weeks)* matapos manganak upang maiwasan ang clogged ducts at oversupply ng gatas. Isa pang sanhi ng clogged ducts ay kapag hindi wasto ang pagsuso ng bata (hindi nae-empty nang maayos ang suso kada feeding). Kapag hindi naagapan ang mga baradong daluyan, maaari itong mauwi sa MASTITIS.

Ano nga ba ang maaaring gawin kapag mayroong clogged ducts?

? Siguraduhing tama ang pagsuso ng bata upang masiguro na lumalabas ng maayos ang gatas. Kapag hindi na-empty ng maayos ang suso, mag hand express (mas advisable ito dahil mas nakaka-empty ito ng gatas nang mas maayos) o mag-pump (kung above 6 weeks na si baby)
? Magpasuso ng magpasuso sa bata (UnliLatch)
? Mag-warm compress at i-massage ang mga namuong gatas
? Huwag magsusuot ng masisikip at underwired na bra

Ano ang sintomas ng mastitis?
? Namumulang paligid o parte ng suso
? Mainit na pakiramdam sa suso
? Mga sintomas na katulad sa trangkaso --- panginginig o chills, masakit na katawan, mataas na lagnat
? Maaaring may makapang bukol sa suso
? Discharge o lumalabas na likido sa suso maliban sa gatas
? Maaari ring magkaroon ng sugat sa apektadong parte ng suso

Ano ang dapat gawin kapag pakiramdam mo ay mayroon kang mastitis?
? Mag-hand express para maalis ang mga namuong gatas
? Maaari ring mag hot shower sabay masahe ng suso at hand express
? Maglagay ng malamig na buong dahon ng repolyo sa suso para maibsan ang pamamaga
? Unlilatch
? Kumunsulta sa doktor upang mabigyan ng agarang lunas. Kapag niresetahan ng antibiotics, i-check sa e-lactancia.org ang generic name ng gamot para malaman kung safe o compatible sa breastfeeding


Credit@Breastfeeding Mommy Blogger