Close

Babae, na-stock ang isang paa sa toilet drain

Na-stock ang kaliwang paa ng isang Chinese woman sa paliguan sa loob ng anim na oras.

Makikita sa isang inupload na video online, to-the-rescue ang mga bumbero sa babae na nangangawa na dahil sa naipit na kaliwang paa.

Masuwerte namang naialis ng mga bumbero ang paa ng babae.

Wala rin itong atamong sugat. |Jasmine Cruz

(Screenshot: http://www.upi.com/Odd_News)