Close

Aloe vera juice at apple cider vinegar vs acid reflux

Sponsor ads


Ano nga ba ang acid reflux? Ang acid reflux ay ang tawag sa sakit kung saan labis ang dami ng stomach acid o asido sa tiyan.

Ilan sa sintomas ng acid reflux ay heartburn at pakiramdam na parang naduduwal.

Sa pamamagitan ng endoscopy, nalalaman kung nararanasan nga ng isang tao ang acid reflux dahil mahirap itong kumpirmahin.

May mga pagkain na madalas na nagdudulot ng acid reflux:

1. Citrus fruits-dahil sa taglay nitong natural acids na mas lalong nagdudulot ng acid reflux.

2. Dairy Products- para sa iba nagdudulot ang gatas at keso dahil sa taglay nitong lactose.

3. Maaanghang at Mamantikang Pagkain

4. Mga inuming may caffeine- maaaring magdulot ng acid reflux ang kape at soft drinks.

Samantala, may mga pagkaing kumokontra sa acid reflux:

1. Aloe Vera Juice at Apple Cider Vinegar- may taglay itong enzymes na good for digestion.

2. Maaari ring haluan ng baking soda ang isang basong tubig saka inumin nang dahan dahan. Naaalis nito ang sobrang acid sa ating stomach.