Close

'Laughter is the best medicine'

Sponsor ads


Ang pagtawa ang isang physical reactionsa tao na binubuo kasadalasang rhythmical, at audible contractions sa diaphragm at iba pang bahagi ng respiratory system.

Ito rin ay tugon sa ilang external o internal stimuli.

Kabilang s amga benipisyo ng pagtawa ay ang sumusunod:

1. nakakababa ng blood pressure - Ang mga taong mapapababa ang kanilang blood pressure, o kahit yung mga nagsisimula sa normal levels, ay mababawasan ang kadelikaduhan ng strokes at heart attacks.

2. Nagpapabawas sa stress hormone levels - Dahil sa pagtawa, nag-poproduce ang katawan ng hormone-level reductionat nababawasan ang anxiety at stress sa katawan.

3. Fun ab workout - Nakakatulong ang pagtawa na mat-tone ang iyong abs. Nag-eexpand kasi at nagko-contract ang mga muscles sa tiyak pag tumatawa kapareho sa nag-eehersisyo.

4. nagpapaganda sa cardiac health - Nagpa-pump kasi ang puso at sinusunog ang kaparehong amount ng calories per hour tulad ng paglalakad ng slow to moderate pace.

5. Boosts T cells- Ang T cells ay specialized immune system cells na naghihintay sa katawan para mag-activate. Kaya pag tumatawa na-aactivate ang T cells na agad sinisimulan na tumulong para labanan ang sakit.

6. Naglalabas ng Endorphins - Ang endorphins ay natural pain killers sa katawan na pag tumatawa ang isang tao, naglalabas ito ng endorphins, na nakakatulong para mabawasan ang chronic pain.

7. General sense of well-being - Ang pagtawa ay nagpapataas sa overall sense of well-being ng tao. Nadiskubre ng mga doktor na ang mga tao na mayroong positive outlook sa buhay ay nalalabanan ang mga sakit ng mas maayos kumpara sa mga tao negative.

Kaya naman mga Ka-Brigada, Smile, laugh and live longer!